Keramická ornamentika – čtvrteční dílna pro seniory

Tématem programu bude práce s hlínou, ve které budeme reflektovat vizuální jazyk prací ukrajinských umělců, jejichž díla najdeme v právě probíhající galerijní expozici. Zabývat se budeme specifickou „postinternetovou“ estetikou těchto děl a zaměříme se na různorodé formy dekorativních tvarů, jež vycházejí z motivů digitálních koláží, či adopce reklamních vizuálů.
Soustředit se budeme na modelování hlíny z volné ruky jako např. vyvalování hlíny z plátu, otiskování rozličných druhů reliéfů, volnou keramickou plastiku.