Grafický workshop s Michalem Burgetem

Program grafického workshopu: 
Účastníci workshopu budou mít možnost objasnit si základní grafické techniky – tisk z výšky (linoryt), tisk z hloubky (suchá jehla) a tisk z plochy (monotyp). Vysvětlíme si, jak pracovat s rozvržením námětu a jak přemýšlet při tvorbě volné grafiky. Seznámíme se s ukázkami technik v literatuře, ukážeme si hotové grafické listy a ve chvílích odpočinku shlédneme filmy o grafice. Workshop je vhodný pro všechny, kteří mají chuť tvořit a chtějí poznat a vyzkoušet si něco nového nebo víc prohloubit své výtvarné zkušenosti.

Cena zahrnuje: veškeré výtvarné materiály a pomůcky

Povinné vybavení: pracovní oděv, láhev s uzávěrem na pití, svačina na příslušný den

Důležité upozornění: Účastníci workshopu se budou pohybovat a pracovat přímo ve výstavních prostorách galerie mezi vzácnými exponáty. Doporučujeme připojistit se pro případ, že by účastník svou neopatrností něco rozbil nebo poničil.

Dále upozorňujeme, že ve výstavních prostorách je zakázáno jíst a pít. Konzumace svačiny a nápojů bude tedy probíhat vždy na místě k tomu určeném vedoucím workshopu.

Přihlášení na workshop: 
Nutná účast všech pět dní!!! Nelze se přihlásit jen na některé dny!!!
Účastníci (v případě účastníka mladšího 18 let zákonní zástupci) vyplní přihlášku, kterou obdrželi mailem. Podepsanou přihlášku odevzdají nejpozději do 30. 5. 2024 v Galerii výtvarného umění v Náchodě nebo naskenovanou s podpisem pošlou mailem na adresu info@gvun.cz. Podpisem se přihláška stává závazná.

Platbu za grafický workshop je třeba uhradit nejpozději do 30. 6. 2024 na účet galerie 2834551/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo 080, do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno účastníka.

UPOZORŇUJEME, že pokud včas neobdržíme podepsanou přihlášku a nebude uhrazen poplatek, nabídneme místo dalším zájemcům.

V případě potřeby můžeme vystavit pro platbu fakturu, tento požadavek prosím uveďte ještě před platbou!