Dostojevskij v české výtvarné kultuře

Kurátor výstavy David Chaloupka představí výtvarná, ale i hudební, dramatická a filmová díla související s prózami ruského klasika F. M. Dostojevského (1821–1881), spisovatele a filozofa, jehož tvorba a názory na konci 19. století a počátkem 20. století významně ovlivnily celý intelektuální svět. Přednáška přinese ukázky jak svébytných obrazových interpretací postav Dostojevského, tak i významné ilustrační projekty vzniklé pro českou knihu. Mezi ně se na čestné místo řadí ilustrace Grigorije Musatova ke třem stěžejním Dostojevského románům. Musatovovy kresby jsou zároveň jedním z prvních umělecky komplexních pohledů na svět Dostojevského postav a zápletek vzniklých v prostoru mladého Československa.