8. Festival Performance

Letošní ročník Festivalu Performance s podtitulem Přes hranici / Over the Border zkoumá vztahy mezi státy, národy, občany, umělci, ale také obecně mezi lidmi v širších souvislostech. Budeme se zabývat rozdílnostmi a podobnostmi ve světě a doma. Hledáme hranice a zároveň to, jak je propojit. Centrum a periferie, město a příroda. Hranice vnímáme na více úrovních. Jak na úrovni geografie, tak na emocionální úrovni. Tyto hranice nejsou totožné.

Program
5. 10. 18:00 Iveta Plná
Vernisáž výstavy Ivety Plné za účasti autorky a pozvaných umělců v Galerii Ferdinanda Baumanna v Praze.
Součástí vernisáže bude hudební performance, vystoupí Romuland Krzych a Iveta Plná.

6. 10. 10:00 Terénní práce
Performativní putování s Václavem Machem za účelem sběru suroviny k tavbě, performance navazuje na výstavu Václav Mach – Terénní práce. Sraz účastníků v 10:00 na autobusové zastávce Bohdašín – Rokole. Odjezd autobusu z Náchoda je v 9:20 z nástupiště č. 5.
Ve večerních hodinách (cca od 17:00) 1proběhne tavba nasbírané suroviny u ubytovny Klubu českých turistů, Kladská 310, 547 01 Náchod, GPS: 50.4215750N, 16.1815014E.

7. 10. 18:00 Objekt – Prostor – Akce. Ateliér Jiřího Kovandy a Jiřího Pitrmuce
Vernisáž výstavy v GVUN Malá
Kurátor výstavy Matouš Mědílek

V rámci vernisáže proběhne performance Nongkran Panmongkol – Promised Land / Zaslíbená země. Tématem práce Nongkran Panmongkol jsou vztahy uvnitř různých společností, člověka k člověku v prostoru rozděleném různými hierarchiemi a hranicemi. Její performance interpretuje konfrontaci lidských individuálních očekávání (aspirací) vůči realitě konkrétního společenského prostoru.
V rámci vernisáže proběhne také performance nedivadelního divadla D.R.E.D.