Vykračuji zlehka

Edukačně-animační program k výstavě Shift, běloruské umělkyně Yuliye Bokhan, je určený pro školní kolektivy i zájmové skupiny. Vydejte se s námi na výpravu do tajemného prostředí mystické svatyně, kterou umělkyně vytvořila, inspirujeme se působivou vícevrstevnatou audio-vizuální kakofonií a zkusíme si vytvořit mnohovýznamové koláže. Během programu si vyzkoušíme práci se základním střihovým programem a nakonec pomocí animace rozpohybujeme prostorové otisky vlastního těla. Jednotlivé aktivity jsou přizpůsobeny věku, navazují na vzdělávací oblasti v RVP – Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace a přesahují do průřezových témat Multikulturní výchovy a Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech.