Vrásky a trhliny, rýhy a pukliny

Vstupte společně s umělci informelní tendence do nitra vystavených obrazů. Jejich individuální tvorba je závislá na osobním prožívání vlastní existence.
V programu budeme s dětmi a žáky přemýšlet o tom, jací jsou oni sami a jaké jsou jejich vlastnosti. Vlastní vizuální i životní zkušenosti nás zavedou k tvorbě strukturální abstrakce. Inspirací pro vlastní tvůrčí činnost nám budou struktury neživých materiálů. Trhlinami, rýhami a puklinami vytvoříme matrice pro výsledné otisky.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Umění a kultura (RVP ZV) a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.