Tajemství světla

Interaktivní program k výstavě Náchodská výtvarná zima, na níž se představují současní autoři spojení s regionem, je určený pro školní kolektivy i zájmové skupiny. Během několika myšlenkových i výtvarných aktivit prozkoumáme širokou škálu výtvarných principů a seznámíme se blíže s vystavujícími umělci a způsoby jakými pracují. Program vychází z potřeby posilovat kritické a analytické myšlení a snaží se vybídnout studenty k diskuzi nad otázkami, které umění vyvolává a jak na nás působí. Budeme pracovat s odrazem i lomem světla, zaměříme se na viditelné spektrum a budeme si hrát s barvami. Jednotlivé aktivity jsou přizpůsobeny věku, navazují na vzdělávací oblasti v RVP – Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda a přesahují do průřezových témat Multikulturní výchovy a Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Místo: GVUN Jízdárna
Vstupné: žák/student 20Kč, pedagogický doprovod zdarma
Program nabízíme v českém i v anglickém jazyce

Konkrétní termín si prosím rezervujte s dostatečným předstihem na emailu: hornackova@gvun.cz nebo telefonicky na 723 243 878