Řekni, kde ty kytky jsou…

Edukačně – výtvarný program pro ZŠ a SŠ
k výstavě Michal Burget – Řekni, kde ty kytky jsou

Kam směřuje lidský život a kam míří naše civilizace? Jakou roli sehrává v tomto směřování příroda? Proč nedochází k souladu našeho myšlení, konání a zákonů přírody?
Přijďte společně s žáky a studenty řešit odpovědi na tyto otázky.
Svými díly vytvořenými v praktické části se stanete spoluautory instalace Michala Burgeta.
Přinesenou plastovou láhví se také zasloužíte o nové využití výrobku.
Doporučujeme pracovní oděv.