Přeložená krajina

Na které slavné české ženy si vzpomenete v rámci dějin umění? Dokážete o některé z nich něco povědět? Výstava Okruh kruhu připomíná samotné počátky emancipace ženské umělecké tvorby v Čechách, obtížnost jejího vrůstání do povědomí veřejnosti, ale zároveň i její šíři a kvalitu. Výstava Okruh Kruhu poprvé v naší době komplexně představuje nejen díla členek tohoto spolku, ale také mapuje tvorbu dalších domácích výtvarnic zejména meziválečného období.

Edukačně – výtvarný program nabízí hlubší pohled do oblasti krajinomalby s přesahem do meziválečného období, na které naváží kresebné etudy s plány krajiny.