Otisk Vánoc- edukačně výtvarný program

Výtvarný program Otisk Vánoc k výstavě Náchodský výtvarný podzim – 38. ročník přehlídky umění regionu pro všechny děti, žáky a studenty a jejich pedagogy. Inspirací k tvorbě nám budou vybraní svatí a jejich atributy, svatá rodina či andělská stvoření.  V praktické části využijeme stopu otisku rozličných materiálů k vytvoření postavy na rozhraní božského a lidského principu.