Nejen strom – experimentálně tvořivý program

Experimentálně tvořivý program k výstavě Tragedie lesa, na níž se současní autoři představují v dialogu s ikonickým dílem Václava Březiny. Během několika myšlenkových i výtvarných aktivit formulujeme hmatový prožitek při dotýkání se kůry, dřeva a dalších stromových částí.

V praktické části využijeme získané poznatky v plošném nebo reliéfním zobrazení kusu stromu. V neposlední řadě se seznámíme s dalšími možnostmi výtvarného využití papíru.

Jednotlivé aktivity jsou přizpůsobeny věku a přesahují do průřezového tématu environmentální výchovy.