Dvanáct snů

Lektorkou vedená procházka galerií má formu dialogu a jejím cílem je nejenom studentům představit vystavující umělce a seznámit je aktivizačním způsobem se zobrazovanými motivy a principy tvůrčí práce, ale zejména vybídnout studenty k diskuzi nad otázkami, které umění vyvolává a jak na nás působí. Tento program vychází z potřeby posilovat kritické a analytické myšlení. Není zásadní pouze znát, ale je důležité umět se správně ptát a být otevřený různým úhlům pohledu. Komentovaná prohlídka 12 Snů vede k přímé komunikaci s uměleckými díly, k pozitivnímu vztahu k umění a je na míru přizpůsobována věku, navazuje na vzdělávací oblasti v RVP – Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace.