Drátěnky – edukačně výtvarný program

Cílem programu je seznámit žáky a studenty s tvorbou Veroniky Psotkové, která je založena na principech realistického figurálního sochařství. Drátěné plastiky autorka vnímá jako transparentní sochařské kresby, které citlivě reagují na změnu světelných podmínek.

Program rozvíjí smysl pro fantazii a tvořivost při prostorovém vyjádření. Ve výtvarné části se z méně obvyklých materiálů jako jsou tvarovací dráty, pokusíme navázat na Veroničiny drátěné plastiky.