Čaj a meloun: exotika ciziny a rutina domova

Během zážitkového programu Čaj a meloun se necháme vtáhnout do příběhu výstavy Sny Grigorije Musatova, který je plný barev a tajemných symbolů. Společně prozkoumáme cosi divokého a zároveň magického. Napijeme se čaje, připraveného tradiční procedurou, a budeme si povídat o tématu domova a ciziny, o včelaření, strukturách společnosti či o maloměstě. Zaměříme se na různorodé tradice a zvyky a interaktivním způsobem se seznámíme s životem i dílem umělce, ruského emigranta, který dlouhodobě působil v české výtvarné komunitě. Díky jeho obrazům se přeneseme do doby, kdy započala elektrifikace. Během programu poodhalíme některé záhady umělcova symbolického vyjadřování a zkusíme nalézat odpovědi, ve kterých se spojují fakta s legendami. Ve výtvarné dílně si na závěr vytvoříme vlastní dílo inspirované domovem i exotikou ciziny.  Jednotlivé aktivity jsou přizpůsobeny věku, navazují na vzdělávací oblasti v RVP – Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace a přesahují do průřezových témat Multikulturní výchovy a Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech.