{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant

vrátit se na začátek této stránky


Hlavní obsah

Články

Historie objektu galerie

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V NÁCHODĚ

zřizovatel: Královéhradecký kraj

V lednu 1966 byla zřízena Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě a téhož roku jí byl převeden umělecký fond někdejší Městské obrazárny. Galerie byla umístěna v náchodském zámku, roku 1972 však v souvislosti s rekonstrukcí zámeckého areálu o tyto výstavní prostory přišla. V roce 1978 získala chátrající zámeckou jízdárnu, adaptovala ji pro své potřeby a od roku 1983 zde má sídlo i výstavní prostory. V roce 1979 provedla galerie stavební úpravy nevelkých místností v domě na náměstí T. G. Masaryka a zpřístupnila tzv. Malou výstavní síň, kterou používala pro krátkodobé výstavy do roku 2002, kdy ji byla donucena opustit.

 

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Smiřických 272, 547 01 Náchod
telefon/fax: 491 423 245, e-mail:
gvun@gvun.cz, info@gvun.cz, www.gvun.cz

Historie galerie

Galerie se vedle tradičního zaměření na české umění 19. a 20. století specializovala na ruské malířství. Skromný fond ruské kresby 19. století, pocházející ještě z Městské obrazárny, byl roku 1969 rozšířen převodem několika obrazů z tehdejší Krajské galerie v Hradci Králové, Galerie umění Karlovy Vary a Národní galerie v Praze, v roce 1984 ze sbírky ČSAV. Do roku 2016 se podařilo především vlastními nákupy získat 255 obrazů, kreseb a grafik ruských umělců. Tato třetí největší sbírka ruského malířství 19. století u nás je v každém lichém roce dlouhodobě instalována v přízemí zámecké jízdárny a doplněna významnými zápůjčkami z NG v Praze, GMU v Hradci Králové, GVU v Ostravě, MG v Brně a Magistrátu města Pardubice.

 

V sudých letech probíhají v přízemí a na ochozu jízdárny většinou rozsáhlé retrospektivy. V lichých letech, kdy je v přízemí instalováno ruské malířství, je vnitřní ochoz jízdárny vyhrazen krátkodobým výstavám, především českého umění. V lednu 1996 byl v přízemí budovy upraven přednáškový sál jako Kabinet kresby, grafiky a fotografie. Od roku 2010 v něm probíhá výstavní program Umělci do 40 let nebo komorní výstavy ze sbírky.

Galerie výtvarného umění v Náchodě je členem Rady galerií České republiky.

Můžete nahlédnout do zřizovací listiny GVUN.

vrátit se na začátek této stránky


Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Antonín Kybal a Otto Eckert: Od květu k linii

Místo konání:
Termín konání: 03/03 - 22/04 2018

Umění Československa v období let 1918-1938

Místo konání: Galerie výtvarného umění v Náchodě - ochoz
Termín konání: 03/03 - 22/04 2018

Alžběta Bačíková - Prohnutá dlažba

Místo konání: Galerie výtvarného umění v Náchodě - kabinet kresby, grafiky a fotografie
Termín konání: 08/03 - 22/04 2018

vrátit se na začátek této stránky