Lenka Jirková Táborská – Hledím si smyslů

Mgr. MgA. Lenka Jirková Táborská (1981) žije a pracuje střídavě na stolové hoře Ostaš nedaleko Police nad Metují a Boušíně. Vystudovala Výtvarný obor na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Akademii výtvarného umění v Praze, Ateliér nových médií II a Ateliér intermediální tvorby II.
V současné době především maluje, ale nevyhýbá se i dalším médiím. Ve své tvorbě se věnuje kresbě, performanci, videoartu či instalaci. Mezi jejími díly najdeme také fotografie nebo objekty.
O své tvorbě autorka mluví jako o mapování nevědomí.
Lenka Jirková Táborská mimo jiné spolupracuje s Festivalem holotropní kultury a Revue Archea a časopisem Logos.

www.lenkajirkova.cz