Jiří Lammel – Sýkorka

Jiří Lammel (7. 2. 1963 Trutnov) žije a pracuje v Litomyšli. Absolvoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze, pracoval ve Středisku architektury v Praze jako knihař, spoluzakládal tiskárnu HRG v Litomyšli, působil jako ředitel Musea Kampa v Praze, jako první ředitel Smetanovy výtvarné Litomyšle organizoval výstavy doma i v zahraničí. K výtvarnému umění vždy projevoval niterný vztah, v jeho kultivované tvorbě to je patrné. Od roku 2004 se zabýval tématy souvisejícími s českou státností ve výtvarném umění a svůj zájem zřetelně promítl do vlastní výtvarné práce. Posledních deset let se intenzivně zabývá grafickým designem a typografií. Byl oceněn třemi cenami Nejkrásnější česká kniha a cenou poroty Akademie věd. Z lásky k písmu i jako typograf se nechal specificky okouzlit liniemi obrazů malíře Zdeňka Sýkory. Pozorováním a analýzou linií jeho obrazů, jejich dělením na segmenty vyzískal osobité grafémy, z nichž vytvořil celou funkční abecedu s interpunkčními znaménky i číslicemi, a nazval ji Sýkorka. Segmenty původních obrazových linií osobitým autorským viděním a skladbou povýšil na písmo – grafický záznam myšlení a řeči. Texty „napsané“ Sýkorkou jsou autentické, esteticky svébytné grafické kompozice. Je příznačné, že jsou vnímány a „čteny“ jako každé jiné náročné umělecké dílo. Poprvé představil svou abecedu před deseti lety výstavou v Muzeu Kampa v Praze.