Přímo po křivolaké cestě / Walking Straight on a Crooked Path