Umělci do 40 let. 10 let trvání cyklu

Výstavu si můžete prohlédnout zde.

V roce 2010 náchodská galerie uskutečnila první výstavu z cyklu Umělci do 40 let. Cyklus výstav, pořádaných pravidelně (dvě až čtyři výstavy ročně) v Galerii výtvarného umění v Náchodě – v komorním prostoru kabinetu kresby, grafiky a fotografie, byl od počátku zaměřen na mladé umělce, často stojící na počátku své umělecké dráhy, kteří hledají vlastní osobité tvůrčí vyjádření. Oslovováni byli umělci již nadějní, častěji ale méně známí nebo ještě neznámí, a to nejen z uměleckých center, ale i z regionů České republiky.

Výstavy mimo jiné poukazovaly na autorské přístupy k rozmanitým výtvarným technikám, k jejich možným inovacím a proměnám, na nové umělecké myšlení a jeho projevy. Od samého počátku bylo a je dramaturgickým záměrem porozumět novým tendencím a proudům v umění, postihnout jeho soudobé funkce i směřování a průběžně a zároveň invenčně je veřejnosti představovat. Výstava připomíná deset let trvání cyklu, pestrou skladbu zastoupených uměleckých oborů, a především současnou tvorbu všech umělců, kteří v rámci cyklu vystoupili a vystavovali malbu, grafiku, plastiku, fotografii, instalaci, objekty a videoart na osmadvaceti uskutečněných výstavách. Tyto výstavní aktivity se významně promítly do edičního programu galerie (ke všem výstavám byly vydány katalogy) a také do její akviziční činnosti.