Petr Šulc – Pohled vzhůru

Náchodský rodák Petr Šulc v letech  2000-2002 navštěvoval Východočeská konzervatoř v Hradci Králové, studio fotografie. Pravidelně se účastnil výtvarné soutěže Naše galerie, kde jeho práce nejednou zaujaly porotu. Od roku 2000 je členem Fotoklubu Náchod, od roku 2004 jeho předsedou.  Každoročně (od roku 2014) je svými pracemi zastoupen na salónní výstavě Náchodský výtvarný podzim. Zabývá se dlouhodobě fotografií, věnuje se tradičním technikám, ale i rád s nimi experimentuje (camera obscura). Své práce představuje v cyklech, které nejen, že vykazují vysokou kvalitu technického zpracování, tak i námětově i esteticky jsou zajímavé a výtvarně vyvážené.