Joannes Koehler – malíř v zapomnění

Galerie výtvarného umění v Náchodě společně s Galerií města Trutnova připravila výstavu zapomenutému malíři výjimečných kvalit – Joannesu Koehlerovi, který prožil na Žacléřsku významnou část svého života v nejnuznějších podmínkách. Vzdělání a talent mu byly příslibem nadějné umělecké kariéry; jeho tvorbu kdysi obdivoval i císař Vilém II. Nelehký osud ho však vedl z rodného německého města Küstrin přes Švýcarsko, Francii, Litvu až do poválečných Sudet, kde nedobrovolně žil do své smrti. Jeho tvorba byla v mnohém zcela neodvratně determinována životními peripetiemi. Umělecká kvalita tvorby kolísá v závislosti na potřebě uživit se jí. Námětově se pohybuje od rutinních žánrových obrázků po mistrovskou krajinomalbu. Prosté obrazy zjevují krajinu starosvětsky romantickou, melancholicky potemnělou, a přesto prozářenou zvláštním světlem. Světlem, které se na Koehlerových plátnech objevilo již na počátku slibně se rozvíjející malířské dráhy a které neuhaslo ani v dobách, kdy jeho život potemněl. Na výstavě, která připomene 120 let od narození a 40 let od úmrtí umělce, budou představeny i Koehlerovy práce, jež nebyly dosud vystaveny.