Alžběta Prouzová – Vjemy, rysy, obrysy

Na výstavě Vjemy, rysy, obrysy náchodská galerie představuje výjimečný projekt BARK Alžběty Prouzové. Samotné dílo je spojeno s vývojem materiálu pro akustické stěny. V letošním roce ukončila autorka studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde se věnovala textilní tvorbě. Nejprve se věnovala historii a tradici modrotisku, následně se začala zajímat o vývoj nových materiálů z textilní drti a o jejich praktickém využití v protihlukových stěnách. Nutno však podotknout, že se mohou i obyvatelé Náchoda s jejím dílem setkat v exteriéru na fasádě budovy industriálního komplexu u starého židovského hřbitova a křižovatky ulic Českých bratří a Na Hamrech.