{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant

vrátit se na začátek této stránky


Plán výstav

Články

2020

Naše Galerie: Síť
18/01 - 09/02 2020

2018

Náchodský výtvarný podzim
24/11 2018 - 06/01 2019

George Grosz?: Cirkus, výstava jednoho obrazu
27/09 - 11/11 2018

Jan Paul: Obrazy bez názvu 2004-2018
22/09 - 11/11 2018

Claudie Resner: Jemné mosty nad neviditelnými propastmi
30/06 - 09/09 2018

Výtvarnice pocházející z Hradce Králové, se v AVU v Praze zabývala převážně sochařskou činností. Ještě pod jménem Irena Jůzová reprezentovala Českou republiku na 52. Bienále v Benátkách v roce 2007 sérií odlitků vastní kůže. Autorka pracuje s neobvyklými a velmi moderními materiály. Léta své kariéry zasvětila pedagogické činnosti na vysokých uměleckých školách. Na náchodské výstavě představí v cyklech All inclusive, Esence a Love současné materiály, jako jsou nanovlákna, polykarbonátové umělé hmoty a glitry.

Vernisáž výstavy 29. 6. 20018 v 17 hodin.

 

 plakát zde

Tomáš Tichý - Vlnění
10/05 - 17/06 2018

Miloš Petera - Stopy života / malířské dílo, kresby, frotáže a monotypy z let 1964-2017
05/05 - 17/06 2018

Alžběta Bačíková - Prohnutá dlažba
08/03 - 22/04 2018

Antonín Kybal a Otto Eckert: Od květu k linii
03/03 - 22/04 2018

Umění Československa v období let 1918-1938
03/03 - 22/04 2018

Naše galerie:Putování
27/01 - 18/02 2018

2016

Náchodský výtvarný podzim, 33. ročník přehlídky umění regionu
26/11 2016 - 08/01 2017

Roman Sirotský / Anděl, čarodějnice a démoni
22/09 - 13/11 2016

Jiří Středa / Řád sochy
17/09 - 13/11 2016

A. V. Hrska / Zábavy velkoměsta
17/09 - 13/11 2016

Vendula Chalánková: Ilustrace
29/06 - 04/09 2016

Václav Malina: Od imprese k abstrakci
24/06 - 04/09 2016

Michal Malina: Topography
11/05 - 12/06 2016

Abeceda českých grafiků (z cyklu české umění ze sbírky GVUN, III. část)
06/05 - 12/06 2016

Zuzana Růžičková - Něco mezi houbou a tulipánem
23/03 - 05/05 2016
Kabinet kresby, grafiky a fotografie

23/3 - 1/5 2016

5 x 10, Výstava k 50. výročí založení Galerie výtvarného umění v Náchodě
18/03 - 12/06 2016

Zámecká jízdárna – přízemí, 19. 3. – 12. 6., vernisáž 18. 3. 

Autoři a kurátoři výstavy: David Chaloupka, Vlastislav Tokoš.

Na rok 2016 připadá 50. výročí založení Galerie výtvarného umění v Náchodě, proto je výstava věnována její historii, činnosti jak výzkumné a publikační, tak i jejímu působení v regionu. Koncepčně bude expozice přehledně rozčleněna do pěti částí – dekád padesátileté historie, z nichž každá obsáhne to nejdůležitější z daného časového úseku. Pro výstavu bude soustředěna dostupná dokumentace k založení galerie, k adaptaci bývalé zámecké jízdárny na sídlo galerie, také k výstavním aktivitám organizace. Dá nahlédnout do zákulisí – interní práce a agendy za-městnanců galerie, které nejsou veřejnosti běžně známé. Historii výstav představí plakáty, tis-koviny a další propagační materiály z archivu galerie v proměnách různých grafických výtvar-ných stylů. Osou výstavy budou sbírkové předměty GVUN – nejvýznamnější nákupy a dary. Promítány budou neznámé filmové dokumenty z historie galerie.

Joannes Koehler - malíř v zapomnění
18/03 - 01/05 2016

Zámecká jízdárna – ochoz, 19. 3. – 1. 5., vernisáž 18. 3.  

Autoři a kurátoři výstavy: Jan Kapusta (za GVUN) a Lucie Pangrácová (za GMT).

Galerie výtvarného umění v Náchodě společně s Galerií města Trutnova připravila výstavu zapomenutému malíři výjimečných kvalit – Joannesu Koehlerovi, který prožil na Ĺ˝acléřsku významnou část svého života v nejnuznějších podmínkách. Vzdělání a talent mu byly příslibem nadějné umělecké kariéry; jeho tvorbu kdysi obdivoval i císař Vilém II. Nelehký osud ho však vedl z rodného německého města Küstrin přes Švýcarsko, Francii, Litvu až do poválečných Sudet, kde nedobrovolně žil do své smrti. Jeho tvorba byla v mnohém zcela neodvratně deter-minována životními peripetiemi. Umělecká kvalita tvorby kolísá v závislosti na potřebě uživit se jí. Námětově se pohybuje od rutinních žánrových obrázků po mistrovskou krajinomalbu. Prosté obrazy zjevují krajinu starosvětsky romantickou, melancholicky potemnělou, a přesto prozářenou zvláštním světlem. Světlem, které se na Koehlerových plátnech objevilo již na po-čátku slibně se rozvíjející malířské dráhy a které neuhaslo ani v dobách, kdy jeho život pote-mněl. Na výstavě, která připomene 120 let od narození a 40 let od úmrtí umělce, budou předsta-veny i Koehlerovy práce, jež nebyly dosud vystaveny. 

NAŠE Galerie - 10. ročník, téma SVĚTLO
29/01 - 28/02 2016

 

Galerie výtvarného umění v Náchodě

vyhlašuje 10. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska

Téma letošního ročníku zní: SVÄšTLO

Tak, jako lze neviditelné světlo rozložit do spektra barev,

je možné jedno slovo - světlo vnímat v různých významech a souvislostech.

Pokusme se polapit světelné paprsky za rozbřesku, zaměřit dalekohled na vesmírná tělesa, odhalit světlo prostřednictvím stínů, nalézt jiskru v očích druhého a nepopálit se při foukání do žhavých uhlíků.

Svíčky na dortu k 10. narozeninám „NAŠÍ GALERIE“ společně rozsvítíme na vernisáži…

2015

Náchodský výtvarný podzim - 32. ročník přehlídky tvorby regionu
21/11 2015 - 17/01 2016

21/11 2015 - 10/01 2016, VERNISÁĹ˝ 20/11 v pátek v 17 hodin

Přehlídka Náchodský výtvarný podzim je určena výhradně pro žijící výtvarníky poměrně velkého území – zjednodušeně řečeno oblasti Náchodska, Jaroměřska, Broumovska, Trutnovska i části Rychnovska. Pozvaní souvisejí svou existencí či životními peripetiemi s regionem severovýchodních ÄŚech, i když je život z této oblasti rozptýlil do různých koutů ÄŚech a do celého světa. Jde o salón, má být tedy představena pokud možno nejaktuálnější tvorba, nejlépe z posledního roku v autorském výběru vyzvaných. Oslovováno je na sto třicet autorů, z nichž zpravidla přijme účast cca šedesát. Někteří vystavují pravidelně, jiní příležitostně, dochází i ke generační výměně, a tak se přehlídka ve svém výrazu stále proměňuje. Jde o přehlídku mezi zúčastněnými i mezi návštěvníky značně oblíbenou. Přehlídka představuje malbu, kresbu, grafiku, počítačovou grafiku, koláž, fotografii, plastiku, keramiku, textil, sklo, koncept i nová média a dává výstižnou představu o stavu uměleckého dění vymezené oblasti.

Ve znamení Merkura / Jaroslav Horejc v Náchodě
17/09 - 08/11 2015

V roce 2015 uplyne 85 let od postavení domu U Havlíčků podle projektu Ladislava Machoně.

Na plastické výzdobě domu se podílel významný sochař a všestranný výtvarník Jaroslav Horejc (1886–1983). Výstava představí jeho reliéfní a sochařskou výzdobu stavby v konfrontaci se souvisejícími přípravnými náčrty sochaře z majetku GVUN a s modelem centrální plastiky ze sochařského fondu GVUN. Kovové reliéfy, budou reprodukovány na velkoformátových fotografiích a doplněny o podrobný popis a výklad (historický, ikonografický v širších společensko-kulturních souvislostech, také k historii a tradici textilního průmyslu v regionu). Fotograficky budou také dokumentovány dvě Horejcovy pamětní desky v Náchodě na budově Sokolovny a Kina Vesmír. Představeny budou i další realizace Jaroslava Horejce, nacházející se v Hronově. Pro lepší představu širokého rozsahu autorovy tvorby budou k vidění i další díla z veřejných a také soukromých sbírek na Náchodsku.

Jaromír Uždil (1915-2006) / Z malířského díla
12/09 - 08/11 2015

Profesor PhDr. Jaromír Uždil, DrSc. se narodil 22. 2. 1915 v Náchodě. Po absolutoriu náchodského gymnázia (1934) vystudoval profesuru kreslení na ÄŚVUT v Praze, souběžně studoval dějiny umění na FF UK v Praze a soukromě malířství. Po válce získal stipendium na Škole dekorativních umění v Paříži, kde byl žákem profesora Francoise Desnoyera. Spoluzakládal Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (katedru výtvarné výchovy). Přičinil se o vyrovnání českého prostředí se světem v teorii výtvarné výchovy. Napsal desítku knih o výtvarné výchově a dětské kresbě, publikoval množství článků a kritik. Byl presidentem světového kongresu výtvarných pedagogů INSEA a mnoho let vicepresidentem této světové organizace pro výchovu uměním. Přednášel výtvarnou výchovu na VŠUP a AVU v Praze. Jeho výtvarná tvorba navazuje na odkaz transformovaného kubismu zejména pařížského prostředí. Nebyl jen vědcem, pedagogem a malířem, byl také básníkem. Napsal stovky básní; z nich byl uspořádán výběr, který pod názvem Malířské elogy vydalo nakladatelství Melantrich Praha. Ve svém rodišti souborně vystavoval v roce 1999 v Galerii výtvarného umění. V roce 2000, kdy se dožil 85 let, uspořádalo jeho velkou výstavu Muzeum Broumovska v Broumově. GVUN připraví ve spolupráci s dcerou umělce akad. mal. Bedřiškou Uždilovou reprezentativní retrospektivu, kterou připomene 100. výročí narození významného náchodského rodáka.  

Eduard Tomek (1912-2001) / Hudba, kterou jsem viděl
12/09 - 08/11 2015
Od 60. let 20. století zpracovával Eduard Tomek volný cyklus kreseb, převážně akvarelů, inspirovaný opusy artificiální hudby, ve kterých ztvárňoval vizuální dojmy z poslechu. Jeho tvorba tak navazuje na obdobné snahy autorů meziválečného období, například barevnou hudbu Zdeňka Pešánka, vizualizace hudebních motivů v kresbách Arna Hoška nebo Barevných partitur Miroslava Ponce. ÄŚasto v pracích dochází k dramatickému prolínání předmětného a duchovního světa. V použitém dynamismu geometrických tvarů a forem navazuje právě na Hoškovo dílo, v řadě listů používal i figurativní motivy a předmětné prvky (hudební nástroje, klaviatury), jež ho pocitově přiřazují k některým dílům Jana Konůpka (Pocta Beethovenovi, Hudba zástupů atd.). V pozůstalosti rodiny se nachází soubor akvarelů, ve kterých výtvarník zachytil řadu skladeb, jež si oblíbil a prožil: Bacha, Beethovena, Smetany, Martinů, Janáčka, Vivaldiho a dalších. Výstava bude doplněna sochařskými pracemi autorů z fondu náchodské galerie, souvisejících s hudební tématikou.

David Hřivňacký / Fotografie písmene
02/07 - 30/08 2015
Brněnský rodák David Hřivňacký (1979) se na Střední uměleckoprůmyslové škole věnoval především malbě. Následně byl přijat do Školy grafiky II Vladimíra Kokolii na pražské Akademii výtvarných umění, kde po krátkém hostování u Magdaleny Jetelové absolvoval prací nazvanou Hranice věcí. Výstavní projekt pro náchodskou galerii vychází z konceptu výstavy Kolářova škola olala, kterou uspořádal společně s Davidem Helánem v galerii Karton. Tam se věnovali novým způsobům, jak využít tvůrčím způsobem techniky Jiřího Koláře. Používali slova, obrazy a akce, které skládali do lehkovážných koláží. Následně vzniklo dílko Rébus, které kombinuje vizuální a jazykový kód. Výsledek později převedl do grafiky. Hřivňacký si uvědomil, že některé články z různých oborů jsou více či méně obrazotvorné. Nyní si slovní tvary vytváří sám a nespoléhá se pouze na tištěné medium. Vytvořená, elipticky propojená jednoduchá zvukomalebná sousloví, převádí na fotocitlivou vrstvu, která umí z písmene udělat estetický objekt a naopak z objektů písmo.

Emanuel Frinta (1896-1970) / Předmět touhy
27/06 - 30/08 2015

Tvorba Emanuela Frinty upadla bohužel v zapomenutí. Přesto tento výtvarník, absolvent pražské Akademie (V. Nechleba, J. Loukota, J. Obrovský a pak M. Švabinský – grafická speciálka), patřil v meziválečném období k významným představitelům českého neoklasicismu, často ve velmi smyslovém pojetí. V množství kreseb, vynikajících nádhernou kresebnou linií, v různých technikách zachycoval svoje zásadní téma – ženu, a to jak v aktu, tak portrétu nebo figurální skupině. Od konce 30. let 20. století směřoval svůj zájem na kresebné studie inspirované tanečním pohybem, převážně neklasických pohybových technik, a to především ve škole moderního tance J. Jeřábkové. Během tohoto období pravidelně svoji tvorbu vystavoval. Malbě se věnoval jen příležitostně, stejně jako grafice, kterou se intenzívně zabýval pouze v grafické třídě a krátkém následném období. Zásadní je jeho výtvarná práce pro knihu. Vynikl jako tvůrce obálek, ilustračních doprovodů i jako typograf. Podílel se na úpravě více než 170 knižních titulů v předních nakladatelstvích. Byl také prvním ředitelem prodejny Krásné jizby Družstevní práce, ve které působil také mnoho let jako knižní úpravce. Po roce 1948, kdy jeho tvorba nevyhovovala ideologickým nárokům nového režimu, se uzavřel do vlastního světa a jeho dílo vymizelo z veřejného i odborného povědomí. Až na pomezí 80. a 90. let 20. století připomenula jeho dílo Hana Rousová na přehledové výstavě českého neoklasicismu.

Martin Krkošek / grafika a ilustrace
07/05 - 21/06 2015
Martin Krkošek (1979) pochází z Přerova. Jeho výtvarné začátky jsou spojeny s Uherským Hradištěm, kde se věnoval studiu oboru Propagační výtvarnictví a grafika na Střední uměleckoprůmyslové škole pod vedením Kamila Mikela. V jeho tvorbě se už při studiu projevil dnes již neodmyslitelný vypravěčský talent a smysl pro grotesknost. Nebylo tedy překvapením, že se rozhodl studovat obor Ilustrace a grafika na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Po roce přešel do ateliéru Filmové a televizní grafiky a pod vedením Jiřího Barty se věnoval animovanému filmu. Svojí diplomovou prací nazvanou Zabíjačka, inspirovanou podobou starých střelnic a terčů, svoje studia v roce 2008 ukončil. V roce 2011 byl dobrovolníkem na Stanici Ĺ˝ilina – Záriečie v rámci programu EVS, se kterou spolupracuje dodnes. Tehdy spoluzaložil grafickou dílnu U utěrky, v níž se se svojí ženou Pavlou zabývají sítotiskem. Nyní se věnuje ilustraci, knižním úpravám, volné grafice i grafickému designu, animovanému filmu, vystřihovánkám a dalším hračkám (nejen z papíru) pro děti.

České umění ze sbírky GVUN část II. - Plastika
21/03 - 30/08 2015

Expozice představí sochařskou sbírku GVU Náchod. Bude další (po výstavě malby z fondu GVUN v roce 2014) z cyklu výstav, které postupně zveřejní všechny sbírkové fondy GVUN. Kladen bude důraz na kvalitní díla většinou 60. a 70. let 20. století, získaná převážně v 90. letech koupí. Ostatní plastiky budou vybrány se zřetelem ke kvalitě díla či vztahu díla k Náchodu a regionu. Sochařská díla budou doplněna velkoformátovými fotoreprodukcemi významných místních realizací: Gutfreundův pomník v Ratibořicích, Horejcova socha domu U Havlíčků v Náchodě aj. Poprvé by měly být také prezentovány tři alegorické figurální plastiky v nadživotní velikosti Marie Wagnerové Kulhánkové (původně určené jako součást průčelí a vstupu galerie – zámecké jízdárny po rekonstrukci v roce 1984) instalované tak, aby přirozeně vedly diváka k další sochařské výstavě nazvané Na paměĹĄ… instalované v kabinetu kresby, grafiky a fotografie, která se bude věnovat problematice pomníku a plastice ve veřejném prostoru minulosti.

Na paměť - Pomník 50. - 80. let 20. století ze sbírky GVUN
21/03 - 03/05 2015

Problematika plastiky ve veřejném prostoru je aktuální již od starověku. V dějinách je často spojena s ideologizací výtvarného úkolu. Právě v dobách politické nesvobody vzniká množství sochařských děl ve veřejném prostoru, která slouží propagandistickým zájmům, ale širokou veřejností jsou ignorována nebo chápána jen jako nutné zlo.  Připomeneme několik ukázek studií nebo zmenšených verzí plastik pro veřejný prostor z období komunistické vlády v typických dílech s unifikovanými náměty, a zavzpomínáme na doby před čtvrtstoletím. Výstava nebude míněna provokativně nebo konfrontačně, ale jako připomínka toho, jak vypadala a působila veřejná plastika v období socialistického realismu. Výstava věnovaná plastice ve veřejném prostoru a pomníku by měla plynule navázat na výstavu Plastika ze sbírek GVUN. Návštěvník tak bude moci sám porovnat a posoudit úroveň sochařské produkce od 20. let 20. století až po současnost.

Polské umění ze sbírky GVUN
21/03 - 21/06 2015

Málokdo by očekával ve sbírce náchodské galerie relativně početný soubor polského umění druhé poloviny 20. století (obrazy, kresba, grafika, fotografika, plastika). Souběžně se zpracováním a uvedením katalogu polské sbírky, která nebyla dosud v úplnosti předvedena, bude představen celý tento jedinečný soubor veřejnosti formou výstavy. Získání obrazu Jana WodyĹ„ského (malíře polského kolorismu) v roce 1975 bylo impulsem k tvorbě kolekce prací polských výtvarníků několika generací. Většinu těchto děl nakoupilo pro náchodskou galerii v průběhu 80. let na veletrhu umění INTERART v Poznani Ministerstvo kultury ÄŚR. Dnes soubor obsahuje více než padesát prací soudobých autorů. Fond polského umění je mnohovrstevnatý z hlediska námětů, autorských výtvarných postupů i slohového a stylového názoru (od realismu přes surrealismus k nefigurativnímu i expresívnímu vyjádření).

Na podzim roku 2015 bude výstava reprízována v Muzeu umění Olomouc

Naše galerie / Město Náchod
23/01 - 01/03 2015

Dlouhodobý projekt Naše galerie – 9. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska na vyhlášené téma reflektuje řadu významných kulturních výročí, která si veřejnost spolu s městem Náchod v roce 2014, kdy vlastní soutěž proběhla, připomínala (760 let od první připomínky města Náchod, 110 let od otevření nové radnice, 100 let od otevření městského divadla, 90 let od založení Klubu fotografů, 80 let od založení Městské obrazárny v Náchodě, 50 let od otevření Déčka). Téma značné šíře dalo příležitost soutěžícím zamyslet se nad jejich vztahem k městu, zaujmout vztah k jeho památkám, jednotlivým jeho částem, kulturním institucím, architektonickým dominantám a významným osobnostem.    

     V roce 2015 proběhne u příležitosti vernisáže výsledků 9. ročníku soutěže slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů jednotlivých kategorií – děti I (do 6 let), děti II (7–14 let), mládež (15–18 let), dospělí v jednotlivých výtvarných oborech kresba, malba, grafika (klasická i počítačová), fotografie (klasická i digitální), plastika a objekt. Současně bude vyhlášen absolutní vítěz celé soutěže, který bude mít příležitost zúčastnit se v témže roce svým vítězným dílem Náchodského výtvarného podzimu – 32. přehlídky umění regionu.

Tímto aktem a výstavou vyvrcholí oslavy uvedených výročí roku 2014.

2014

NVP - 31. přehlídka umění regionu
21/11 2014 - 01/03 2015
Tradiční salón umělců širšího regionu, který je určený výhradně pro výtvarníky, jejichž životní osudy a peripetie souvisejí s oblastí Náchodska, Jaroměrska, Broumovska, Trutnovska a části Rychnovska. Představena by měla být jejich současná tvorba, ideálně z posledního roku.

Alžběta Skálová - ilustrace dětských a autorských knih
17/09 - 09/11 2014
Alžběta Skálová je absolventkou pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Nejprve studovala v atelieru Filmové a televizní grafiky u Jiřího Bárty a poté u Juraje Horvátha v atelieru Ilustrace a grafiky. Absolvovala stáže v Paříži a v americké Baltimoru.

Václav Macháň - výběr z díla
12/09 - 09/11 2014
Rozsáhlá retrospektiva významného umělce východočeského regionu, narozeného roku 1921, žijícího v Chocni (v 60. a 70. letech žil a působil jako pedagog v Hronově). Ve spolupráce s umělcem a jeho rodinou je připravována monografická publikace.

Alexandra Moralesová a Laura Victorie Delgado - / Voyerismo vegetal / Důvěrné zahrady
02/07 - 31/08 2014
Alexandra Moralesová (*1989) studuje posledním rokem v Centru audiovizuálních studií na pražské FAMU. Zabývá se možností  prolínání analogových médií (8mm/16mm filmy a fotografie) a médií digitálních (prostředek remediace, digitální projekce).

Lubomír Zeidler - obrazy
27/06 - 31/08 2014
Výběr z díla pozoruhodného, ale zcela neznámého umělce z Hlavňova u Police nad Metují. Výstava i katalog k ní jsou připraveny ve spolupráci s rodinou umělce.

Lukáš Tůma - Zpaměti
30/04 - 22/06 2014
Lukáš Tůma se narodil v Jihlavě (*1976). Studoval Školu uměleckých řemesel v Brně obor Propagační a užitá malba. V roce 1994 nastoupil na Akademii výtvarných umění do grafického ateliéru prof. Jiřího Lindovského.

České umění ze sbírky GVUN (I. část malba)
25/04 - 31/08 2014
Vůbec poprvé bude představena tato část sbírky GVUN v reprezentativním výběru. V minulých čtrnácti letech (2000-2013) probíhalo náročné restaurování zásadní části sbírkového fondu českého umění, který je teprve nyní fyzicky připraven k exponování. Touto výstavou připomene GVUN 80. výročí založení Obrazárny města Náchoda, založené roku 1934 vlastivědnou společností z podnětu studentského spolku Bor, která je přímou předchůdkyní GVUN, a jejíž obrazový fond se dnes v její sbírce nachází.

Ivo Švorčík - obrazy, kresby
25/04 - 22/06 2014
Výběr z díla významného hronovského umělce (malíř, grafik, výtvarný pedagog, výtvarný kritik, publicista a organizátor uměleckého a kulturního života) připomene deset let jeho úmrtí. Výstava bude koncipována z umělecké pozůstalosti, soukromých sbírek i ze sbírky GVUN.

Aleš Brunclík
05/03 - 13/04 2014
Aleš Brunclík (*1982) po studiu Propagačního výtvarnictví a grafiky na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, absolvoval Fakultu umění Ostravské univerzity v Ostravě cyklem serigrafií, v němž zúročil své dlouhodobé zaujetí pro geometrickou abstrakci.

Vladimír Hanuš - obrazy, kresby, objekty
28/02 - 13/04 2014
 Výstava umělce střední generace z podhůří Orlických hor (z Rychnovska), pořádaná ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Chebu. Autor a kurátor výstavy Vlastislav Tokoš, autor katalogu Marcel Fišer. Katalog vydají: Arbor vitae, GAVU Cheb, GVUN.

Naše galerie: Mávnutím kouzelného proutku
24/01 - 16/02 2014
Výstava soutěžních prací 8. ročníku výtvarné soutěže pro občany Náchodska (Broumov, ÄŚervený Kostelec, ÄŚeská Skalice, Velké Poříčí, Hronov, Jaroměř, Náchod, Nové Město nad Metují a jejich přilehlé obce) na zadané téma Mávnutím kouzelného proutku.

2013

Náchodský výtvarný podzim / 30. přehlídka umění regionu
16/11 2013 - 05/01 2014
S 30. Podzimem souvisí v roce 2013 i třicáté výročí působení náchodské galerie v zámecké jízdárně, ve které po dlouhých létech provizorií galerie získala nové, mnohem lepší podmínky pro svou práci. Výročí záhájení působení v zámecké jízdárně je pro náchodskou galerii velmi důležité, proto si ho chceme připomenout vyjimečnou způsobem. A protože výrazné proměny přehlídky jsou důsledkem odchodu dvou uměleckých generací, bude 30. NVP věnován právě jim a přivedeme jeho prostřednictvím zpět na výtvarnou scénu regionu více než dvě desítky umělců, kteří se ho kdysi účastnili a určovali do značné míry jeho podobu.

Nature morte
21/10 - 03/11 2013

Zátiší jeho historický vývoj a proměny.

Vasil Artamonov a Alexey Klyuykov
12/09 - 20/10 2013
Vasil Artamonov (20. 8. 1980 Solnechnogorsk, Rusko) a Alexey Klyuykov (26. 9. 1983 Vladimir, Rusko) je umělecká dvojice spolupracující od roku 2005. Zapsala se do širšího povědomí, až když byla její tvorba ohodnocena v roce 2010 Cenou Jindřicha Chalupeckého.

Romana Rotterová / grafika, tapiserie
07/09 - 03/11 2013
Pražská výtvarnice Romana Rotterová (17. 10. 1931 Praha) se narodila v rodině sochaře Leonarda Rottera. Náchodská galerie objevitelsky představila v roce 1990 komorní soubor jejich grafických listů ze 60. – 70. let. Dnes však chystá reprezentativní retrospektivou, ale stále opomíjeného díla této pozoruhodné, ale stále opomíjené autorky.

Štěpán Málek / Tichý jazyk
22/06 - 01/09 2013
Výstava Štěpána Málka (24. 11. 1966 Chlumec nad Cidlinou), známého královehradeckého sochaře, malíře, řezbáře, punkového zpěváka, pedagoga a kurátora Galerie AMB, představí výběr prací z posledních pěti let.

Josef Týfa / grafik - typografie
22/06 - 01/09 2013
Intimní retrospektivní výstava, která připomene stoleté výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých grafiků - typografů Josefa Týfu (5. 12. 1913 Náchod - 19. 1. 2007 Praha)

Natalia Akovantseva / Tváře a povahy
03/05 - 16/06 2013
Natalia Akovantseva (27. 8. 1973 Moskva, Rusko) ukončila svá studia v loňském roce na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Zdeňka Berana. Natalie ve své práci nezapře své kulturní kořeny a vztah k ruské realistické malbě konce 19. století, zvláště k peredvižinikům.

Kamil Mikel / Geometrie světla a stínů
27/04 - 16/06 2013
Kamil Mikel (30. 10. 1964 Zlín) pochází ze Zlína a s tímto krajem je nyní ještě těsněji spjat svojí pedagogickou činností. Sám autor zdůrazňuje, že pro jeho osobitou polohu výtvarného vyjadřování, kterou nalezl v geometrické abstrakci, bylo velmi určující setkání s Daliborem Chatrným.

Václav Magid / Romaněnko nakreslil koně
07/03 - 21/04 2013
Václav Magid (6. 6. 1979 Leningrad - dnešní Sankt-Petěrburg, Rusko)

Chystaná výstava "Romaněnko nakreslil koně" vychází z citátu ze sovětské dobrodružné knihy pro děti Tesák od Anatolije Rybakova. Tato věta se v jedné epozodě stane zaminkou pro rozvedení úvah o společenské roli umělce. V průběhu výstavy bude uspořádána beseda - kulatý stůl s autorem.

Ruské malířství 19. století
01/03 - 03/11 2013
Dlouhodobá expozice obrazů od významných a zajímavých autorů ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě, Národní galerie v Praze, Galerie moderního umění v Hradci Králové a Magistrátu města Pardubice nastíní návštěníkům důležité mezníky, etapy, vývojové proudy i velké osobnosti ruské malby druhé poloviny 19. a počátku 20. století.

Antonín Kanta - Zastavení
01/03 - 21/04 2013
Antonín Kanta (26. 11. 1952 Žďár nad Sázavou), žijící v Hamrech u Žďáru nad Sázavou, vystudoval Institut výtvarné fotografie v Praze. Jak sám uvádí, již kolem roku 1985 jej přestala naplňovat reportážní i krajinářská fotografie a začal v ateliéru experimentovat s kompozicí a světlem.

Artuš Scheiner - ilustrace
26/01 - 17/02 2013

Náchodská galerie výstavou ze své sbírky připomene 150. výročí narození známého a oblíbeného ilustrátora, kreslíře a malíře Artuše Scheinera. Dnes si již nedovedeme představit naše klasické pohádky B. Němcové nebo K. J. Erbena bez jeho půvabných obrázků romantického líčení světa králů, princezen, princů a dalších pohádkových postav. Vystaveny nebudou jen pohádkové ilustrace, ale velmi zajímavý a atraktivní soubor prací s historickými tématy, která nás provedou dějinami od dob Sokratových až po vyhlášení německého císařství v roce 1871.

K tvorbě Artuše Scheinera i jeho jednotlivým námětům je možné objednat si komentovanou prohlídku s historikem umění a kultury Mgr. Vlastislavem Tokošem. 

Naše Galerie: C´est la vie
25/01 - 17/02 2013
Výstava soutěžních prací 7. ročníku výtvarné soutěže pro občany Náchodska (Broumov, ÄŚervený Kostelec, ÄŚeská Skalice, Velké Poříčí, Hronov, Jaroměř, Náchod, Nové Město nad Metují a jejich přilehlé obce) na zadané téma C´est la vie - To je život.

2012

Náchodský výtvarný podzim - 29. přehlídka umění regionu
23/11 2012 - 06/01 2013
Náchodský výtvarný podzim je již tradiční přehlídkou tvorby žijících umělců regionu a z regionu pocházejících, která je pořádána vždy v závěru roku a v počátku příštího především pro domácí publikum, i když se na ni jezdí z celé republiky.

Umělci do 40 let / Petr Stibral - Sklad dřeva
17/10 - 11/11 2012
Petr Stibral je mladý sochař, který se učil v Sochařské škole Jindřicha Zeithammela na Akademii výtvarných umění v Praze. Kromě sochařské práce si rád pohrává s prostorem, který má za ojedinělý a inspiruje ho.

Umělci do 40 let / Tadeáš Kotrba - Stopy
19/09 - 07/10 2012
Tadeáš Kotrba absolvuje letos na pražské Akademii v ateliéru grafiky u Jiřího Landovského. V GVUN se představí ojedinělým a jistě ne zajímavým malířským souborem, který nazval Stopy. Půjde o práce, zachycující krajinu a stopy v ní: "Téma vychází z osobních zážitků, z protředí, ve kterém se pohybuji..."

Arnold Bartůněk
14/09 - 11/11 2012
Arnold Bartůněk (12. 6. 1955, Praha), sochař a restaurátor v Litomyšli, vystudoval v letech 1976-1982 u doc. Jiřího Bradáčka na Akademii výtvarných umění v Praze. Bude představen retrospektivně jako autor vyhýbající se trendům s bytostným zájmem o sochařství.

Jiří Ĺ indler
14/09 - 11/11 2012
Jiří Šindler (25. 5. 1922, Polička), významný umělec a výtvarný pedagog z Brna, představí u příležitosti svých 90. narozenin svou kaligrafickou tvorbu.

Vratislav Hlavatý
29/06 - 02/09 2012
Výstava Vratislava Hlavatého (18. 9. 1934, Náchod), umělce žijícího v dolní Lomnici u Prahy, je další z volného cyklu výstav představujících osobnosti výtvarného umění na Náchodsku.

Plastika ve veřejném prostoru
14/06 - 16/09 2012
 

Mezigenerační projekt spolupráce galerie a školy

Mezigenerační projekt "Plastika ve veřejném prostoru" vznikl s cílem podpořit a prosadit spolupráci galerie a školy v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. Projekt byl určen žákům 4. tříd ZŠ Komenského a studentům 3. ročníku soukromého střední školy Academie Mercurii v Náchodě.

Výsledkem celého projektu je výstava, jejíž zahájení proběhne dne 14. 6. v 16 hodin ve vestibulu Městské knihovny Náchod. V rámci programu vernisáže vystoupí žáci 4. C ZŠ Komenského Náchod.

Umělci do 40 let / Kryštof Pešek
09/05 - 17/06 2012

Jan Samec
04/05 - 17/06 2012
Výstava Jana Samce, karlovarského malíře střední generace, představí retrospektivně jeho tvorbu od roku 1990 do současnosti.

Umělci do 40 let / Alice Nikitinová - obrazy, instalace
07/03 - 22/04 2012
Další malířská výstava v prostorách kabinetu kresby, grafiky a fotografie mladé autorky, která absolvovala AVU v ateliéru Jiřího Sopka. Návštěvník zde nenajde nic víc než pět obrazů, které celý prostor dynamizují.

Mařákovci z náchodských sbírek
02/03 - 22/04 2012
Výstavou připomíná Galerie výtvarného umění v Náchodě 180. výročí narození Julia Edvarda Mařáka (1832-1899) a současně umělce významné i zapomenuté, kteří jeho slavnou krajinářskou školou pražské Akademie v letech 1887 až 1899 prošli.

Naše Galerie: Známe se? - Zrcadlo lidských tváří
20/01 - 12/02 2012

2010

Náchodský výtvarný podzim
10/12 2010 - 16/01 2011
27. přehlídka regionální tvorby.

Jindřich Růžička - Za horizont paměti
10/09 - 31/10 2010
Retrospektivní výstava pražského umělce - grafika, malíře, fotografa a restaurátora pocházejícího z Police nad Metují.

Václav Girsa - Pes z Prahy
30/07 - 29/08 2010
Další malířská výstava v prostorách kabinetu kresby, grafiky a fotografie mladého autora, který absolvoval AVU v ateliéru Vladimíra Skrepla. Nicméně jeho malba s pevnou výstvabou je plná štětcových gest, past a výtvarných zkratek a deformací. Náměty jsou rozmanité, brutální, vtipné, zcela prožité a malované s chutí a zaujetím.

Ruské malířství ze sbírky GVUN
23/07 - 03/10 2010
výběr obrazů z 19. a z počátku 20. století
v Městské galerii Litomyšl v domě U Rytířů

Monika Immrová - Postava
16/07 - 10/11 2010
Výstava jedné sochy ve veřejném prostoru Státního zámku Náchod - Piccolominské zahradě.

Martin Salajka - Obrazy
30/06 - 25/07 2010
V intimním prostoru kabinetu kresby, grafiky a fotografie zazáří koloristicky pestrá plátna s velkorysým, expresívním gestem mladého malíře, absolventa AVU ateliéru Michaela Rittsteina, zobrazující imaginární vodní svět či naopak smutnou reflexi moderního města.

Věra Frömlová-Zezuláková (1924-1998) - Výběr z díla
24/06 - 29/08 2010
Na ochozu se výběrem z díla představí tvorba restaurátorky a malířky pocházející z Nového Města na Moravě, která se podílela také na restaurování prací Mistra Theodorika nebo na posouzení unikátního obrazu Rafaela Santiho.

František Matoušek (1901-1961)
24/06 - 29/08 2010
V přízemí zámecké jízdárny bude prezentována stylově, názorově i tématicky členitá tvorba neprávem opomíjeného malíře, grafika, ilustrátora, pedagoga a v neposlední řadě i filozofa Františka Matouška, rodáka z Vysokého Mýta.

Dana Holá-Charvátová (1938-2007) - Příroda
16/04 - 13/06 2010
textil/  koláže /kresby / počítačová grafika /
Retrospektivní výstava představí a připomene rozsáhlou tvorbu výtvarnice z Trutnova, která se soustředila na kresby, ilustrace, počítačovou grafiku, ale zabývala se i navrhováním textilu.

Jan Kovářík - Uzavřená forma
05/03 - 05/04 2010
V kabinetu kresby, grafiky a fotografie bude instalována sochařská výstava současného umělce nejmladší generace, shrnující autorovu tvorbu posledních pěti let, kdy se sochařská forma precizuje do finální podoby. "Stačí jen, aby ji člověk pohladil." 

Představují se...!
26/02 - 05/04 2010
Prezentace prací a výtvarné činnosti pedagogů Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Představí se pedagogové ateliérů malby, kresby, prostorové tvorby a sochařství, grafiky, keramiky a textilní tvorby.

Naše galerie - Odstíny mých krajin
22/01 - 14/02 2010
Výstava soutěžních prací 4. ročníku výtvarné soutěže pro občany Náchodska.

2009

Náchodský výtvarný podzim
27/11 2009 - 10/01 2010
26. přehlídka umění regionu - malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika, keramika, textil.  Tradiční, rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby.

Jana Švábová - pastely, akvarely
04/09 - 01/11 2009
 Výstava pražské výtvarnice pocházející z Náchoda.

Neznámé země Michala Burgeta - obrazy, kresby, grafika
26/06 - 30/08 2009
Výstava mladého umělce z Náchoda, patřícího k výtvarné genreaci 90. let 20. století.

Josef Benedikt - monotypy
24/04 - 21/06 2009
Výstava k životnímu jubileu výtvarníka z Dobrušky.

Ruské malířství 19. a začátku 20. století
20/02 - 01/11 2009
Galerie výtvarného umění v Náchodě představuje pravidelně (v každém lichém roce, zpravidla od dubna do konce října) sbírku ruského malířství 19. a začátku 20. století.

2008

Náchodský výtvarný podzim
05/12 2008 - 25/01 2009
25. ročník přehlídky umění regionu – malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, asambláž, plastika, keramika, textil. Tradiční, rozsáhlá a oblíbená přehlídka tvorby z regionu.

NAŠE Galerie
07/11 - 23/11 2008
Výstava vybraných soutěžních prací třetího ročníku výtvarné soutěže pro občany Náchodska, tentokrát na téma: Tady jsem doma !

Josef Thér - Proměny (fotografie, koláže, počítačová grafika)
12/09 - 02/11 2008
Představení umělce z Nového Města nad Metují retrospektivním souborem, v němž je položen důraz především na kresbu, fotografii a fotokoláž.

Josef Wagner, Osamělý dům
27/06 - 31/08 2008
Dosavadní tvorba Josefa Wagnera zabírá v rozměru času už více než půlstoletí a počtem obrazů přesáhla tisícovku. Raná díla, spadající do doby kolem přelomu 50. a 60. let 20. století, autor sám někdy mezi lety 1962-1963 spálil, což vnímal jako akt osvobození se od minulosti. První dochované práce tedy pocházejí z doby bezprostředně následující.

David Kubina (1976-2007) - výběr z díla: obrazy, kresby
18/04 - 15/06 2008
V zámecké jízdárně byla představena v retrospektivním výběru tvorba mladého umělce z Hejtmánkovic u Broumova. Předčasně ukončená mnohovrstevnatá tvorba se nemohla dostatečně rozvinout a završit, přesto je pozoruhodná a její přínos je nadregionální.

Obrazy a kresby ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě restaurované v letech 2001-2007
01/02 - 06/04 2008
Výstava se věnovala problematice restaurátorského průzkumu, opravě a obnově uměleckých děl. Na příkladu bezmála stovky obrazů české, ruské, italské, německé a francouzské provenience ze 16. – 20. století se mohli návštěvníci seznámit s hlavním úkolem sbírkotvorné instituce – péčí o sbírkový fond.

2007

24. náchodský výtvarný podzim
30/11 2007 - 13/01 2008
Náchodský výtvarný podzim – 24. přehlídka umění regionu, zámecká jízdárna. Koncepce výstavy Mgr. Jan Kapusta, příprava výstavy a seznam vystavených prací PhDr. Marie Bílová.

NAŠE Galerie
02/11 - 18/11 2007
Výstava výtvarných prací ze stejnojmenné soutěže uspořádané od září 2007 pro občany Náchodska.

Vladimír Holub - Výběr z díla
07/09 - 18/11 2007

Pavel Matyska a Jaroslav Dvorský - foto a slovo
08/06 - 02/09 2007

Ruské malířství 19. století
30/03 - 28/10 2007
Výstava ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě, spolupořádá Národní galerie v Praze, Galerie umění v Ostravě, Galerie moderního umění v Hradci Králové a Moravská galerie v Brně.

Stanislav Kulda - kresby, obrazy, litografie
30/03 - 03/06 2007
Výstava k životnímu jubileu autora.

Stanislav Holý - kresby a litografie
26/01 - 18/03 2007

Jaroslav Malátek - Metafory prostoru
26/01 - 18/03 2007

2006

Náchodský výtvarný podzim
15/12 2006 - 14/01 2007
23. ročník přehlídky umění regionu.

NAĹ E Galerie - výtvarná soutěž pro občany města Náchoda
15/11 - 03/12 2006

0

Naše Galerie - Tady a teÄŹ
/ - /
GVUN - zámecká jízdárna

vrátit se na začátek této stránky


Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Michal Burget - Řekni, kde ty kytky jsou...

Místo konání:
Termín konání: 22/02 - 13/04 2020

Rudolf Němeček - Nahlédnutí

Místo konání:
Termín konání: 22/02 - 13/04 2020

vrátit se na začátek této stránky