{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant
Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Umělci do 40 let / Tadeáš Kotrba - Stopy

Místo konání: kabinet kresby, grafiky a fotografie
Termín konání: 19/09 - 07/10 2012

První výtvarné stopy Tadeáš Kotrba zanechal na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, kde objevoval a osvojoval si jednotlivé technologické postupy grafického umění. Vytrvale pokračoval v započatém úsilí na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Jiřího Lindovského. Mezi grafickými listy zprvu převládaly linoryty, v nichž nezapřel zaujetí a okouzlení z tvarů obyčejných zásuvek, vypínačů či jističů apod. Zvoleným objektům a předmětům naddimenzoval měřítko a ve výsledku, v černobílém tisku, působí všední předměty sochařsky,monumentálně a snad i magicky. Nicméně daleko více než linoryt – technika z výšky,podněcovaly Kotrbovu zvědavost techniky z hloubky. Brzy nedošlo pouze ke změně techniky,ale výrazně se proměnil i námět jeho prací. V leptech a akvatintách převládají jednoznačně figurální kompozice. V širší valérové škále hlubotisků vzniká nejdříve cyklus, zobrazující bulteriéra – vděčný to model. Nicméně brzy vzniká další soubor, zobrazující malé děti v doprovodu dospělých. Ti ovšem do světa dětí nepatří, proto jsou z velké části zpřítomněni jen z části a mnohdy jen dlouhým stínem. Dětské universum nahlížené umělcem má nejen své kouzlo, ale i půvab, jakoby se v něm zrcadlily vzpomínky s jistou melancholickou nostalgií. Ani nadále Tadeáš Kotrba zájem o figuru neztrácí, volí s nadšením a zápalem pro její zobrazování techniku malby. Přestupuje tedy z ateliéru Jiřího Lindovského nejprve k hostujícímu pedagogovi Janovi Mertovi (2009)...

 

 

 

vrátit se na začátek této stránky