{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant
Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Mařákovci z náchodských sbírek

Místo konání: zámecká jízdarna
Termín konání: 02/03 - 22/04 2012

 

Výstavou připomíná Galerie výtvarného umění v Náchodě 180. výročí narození Julia Eduarda Mařáka (1832–1899) a současně umělce významné i zapomenuté, kteří jeho slavnou krajinářskou školou pražské Akademie v letech 1997 až 1899 prošli.

     Kolekce bezmála stovky děl je koncipována z větší části z málo známých nebo zcela neznámých obrazů většiny Mařákovců z náchodských soukromých sbírek a ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě. Soubor nepředstaví jen fenomén Mařákovy školy, tedy díla z let Mařákova působení na Akademii, ale bude širším pohledem na spektrum jeho žáků a jejich malířsky velmi odlišných, rozmanitých projevů. Mimořádně zajímavá a atraktivní výstava nově objevované umělecké „generace“, v současnosti na uměleckém trhu i ve výstavních síních velmi populární, slibuje velkou podívanou a dobrou návštěvnost. Výstava bude pro odbornou i laickou veřejnost objevná. Vedle děl již v uměleckohistorické literatuře publikovaných budou totiž k vidění především obrazy dosud nevystavené, nebo po dlouhá desetiletí skryté. Výstava sice neukáže vše, co Náchod dosud skrývá, přesto představí soubor, mající z hlediska historie Mařákovy krajinářské školy, vývoje tvorby osobností, které ji absolvovaly, i z pohledu dějepisu českého malířského umění, cennou vypovídací hodnotu. Výstava v této koncepci je dobrým a názorným příkladem hodnoty, smyslu a užitečnosti kvalifikovaného soukromého sběratelství pro odbornou práci i výstavní aktivity veřejných sbírkotvorných galerií a muzeí umění i pro vlastní obor.

     Kromě symbolického připomenutí velkého umělce a učitele obrazy a kresbami ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie výtvarného umění v Náchodě i ze soukromí, bude představeno dvacet osm jeho žáků. Konzultantem výstavy, garantem autenticity zařazených děl a autorem textové části připravovaného katalogu (80 až 90 reprodukcí) bude specialista na Mařákovce Michael Zachař.

 

vrátit se na začátek této stránky