{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant
Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Naše Galerie - Tady a teÄŹ

Místo konání:
Termín konání: / - /

 

V říjnu roku 2010 vyhlásila Galerie výtvarného umění v Náchodě již 5. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska NAŠE Galerie, tentokrát s podtitulem TADY a TEÄŽ.

Téma 5. ročníku vycházelo z myšlenky, že každý člověk vnímá prostor a čas jinak. Od toho se odvíjí i rozdílnost pohledu na dnešní svět. Někomu připadá zrychlený, nepochopitelný, děsivý. Naopak jiný využívá stále nové možnosti doby, neohlíží se do minulosti a těší se na budoucnost. Tématem jsme se vlastně ptali soutěžících, jak oni vnímají dnešní svět a přítomnost.

Již v minulém roce se galerie snažila zohlednit potřebu školských zařízení a zvolila pro soutěž výhodnější termín – počátek kalendářního roku. Tento krok se projevil jako správný a přinesl nečekaně obrovskou účast soutěžících. Proto i 5. ročník proběhl na přelomu roku (2010/2011). Příprava soutěže a přihlášení prací probíhalo v roce 2010,  vyhodnocení soutěže, příprava výstavy soutěžních prací a vyhlášení výsledků pak v roce 2011.

Soutěž probíhala ve čtyřech věkových kategoriích – děti (do 6 let), děti (7–15 let), mládež (16–18 let) a dospělí. Vyhodnocení prací proběhlo podle výtvarných oborů: kresba, malba, grafika (klasická i počítačová), fotografie (klasická i digitální) a objekt. Porota složená ze zaměstnanců galerie a přizvaných hostů se snažila z každé kategorie a každého oboru vybrat tři nejlepší díla.

Ve věkové kategorii děti do 6 let a v kategorii mládeže se sešlo méně prací, proto byly tyto věkové skupiny hodnoceny napříč výtvarnými obory. Tímto krokem se posouzení prací značně ztížilo.

Věková kategorie děti od 7 do 15 let, stejně tak jako dospělí, byla zastoupena dostatečně, především v kresbě, malbě a fotografii. V porovnání s předešlými ročníky však soutěžní díla v některých výtvarných oborech nedosahovala takové kvality, a proto se porota rozhodla dokonce ve dvou případech neudělit první místo vůbec. V kategorii dospělí, obor kresba, nebyla udělena žádná z hlavních cen vzhledem k malému počtu soutěžících.

Tak, jako každý rok, byl určen jeden absolutní vítěz celé soutěže, kterému byla nabídnuta účast na Náchodském výtvarném podzimu – 28. přehlídce regionální výtvarné tvorby v roce 2011.

Díky uplynulým ročníkům soutěže se podařilo galerii navázat spolupráci s několika výtvarníky, kteří jsou již pravidelně zváni k účasti na Náchodském výtvarném podzimu (Hugo Macek, Veronika Tymelová, Pavel Špelda, Jiří Kroul, Petra Schwarzerová). Soutěž tak pomáhá naplňovat jedno z hlavních poslání galerie – mapovat  tvorbu v regionu, vyhledávat nové výtvarníky a představovat jejich tvorbu veřejnosti.

            5. ročníku soutěže se zúčastnilo 168 soutěžících, přihlášeno bylo celkem 236 prací. Výstava soutěžních prací zaplnila celou budovu zámecké jízdárny. Oficiální vyhlášení výsledků včetně předání cen proběhlo 4. února 2011. Výstava vybraných soutěžních prací pak byla k vidění v prostorách Galerie výtvarného umění v Náchodě do 20. února 2011.

vrátit se na začátek této stránky