{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant
Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Luboš Janata (1931-2008) - obrazy, kresby, koláže

Místo konání: ochoz zámecké jízdárny
Termín konání: 01/07 - 04/09 2011

(narozen 5. května 1931 v Náchodě)

Luboš Janata patří k zajímavým výtvarníkům, působícím v závěru 20. a počátku 21. století v náchodském regionu. Jeho cesta k uměleckému výrazu nebyla přímá; speciálního odborného školení se mu nedostalo. Výtvarnictví ho zajímalo a lákalo již od dětství, ale až před padesátkou věku se pro něj definitivně rozhodl. Ovšem to už před sebou mnoho životního času na výtvarné vzdělání, orientaci a tvorbu neměl - počítáno od nejstarších dochovaných prací z roku 1978 do roku 2008, kdy zemřel - rovných třicet let. Zřejmě díky životní zralosti a rozvaze vyvíjel se jeho výtvarný názor bez delšího hledání a bloudění. Věděl, co ho zajímá, oč mu jde i co dělá...V tvoření byl svobodný, nikomu z něj nemusel skládat účty...šel svým směrem. Danosti umění 20. století - kubismus, dekorativismus, expresionismus, geometrické tendence - vnímal přirozeně; svobodně a tvořivě se v jejich rámci pohyboval. Základním vyjádřením byla pro něj černobílá kresba tužkou. Ale měl rád i barvu a usiloval ji ve svém vlastním díle s kresbou zrovnoprávnit. Později byla kresba v jeho pojetí velmi pracnou záležitostí, ale i malby vznikaly zvolna a je jich pomálu. Dílo Luboše Janaty není extenzivní, a protože se na veřejnost dostávalo spíše jen v ukázkách v rámci kolektivních výstav, veřejnost o něm mnoho neví...

vrátit se na začátek této stránky