{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant
Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Jiří Kubíček - grafika, obrazy

Místo konání: ochoz zámecké jízdárny
Termín konání: 06/05 - 26/06 2011

(narozen 13. prosince 1930 v Praze - Kbelích)

V letech 1946 - 1949 se vyučil dřevomodelářem v ÄŚKD Praha a v letech 1950 až 1956 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v oddělení užité grafiky profesora Františka Muziky, kde se učil typografii a grafickým technikám. Již od roku 1953 se věnoval samostatné tvůrčí činnosti. Nejstraší grafiky ještě celkem realisticky zobrazují periferii Prahy; jejími motivy se Kubíček soustavně a opakovaně zabýval. Témata města a architektury zpracovával v různých grafických technikách, naposled nejčastěji litografií a linořezem. Od 70. let se stavby, byĹĄ ve stylizované a abstrahované podobě, objevují i v malbě. Další tematické okruhy v Kubíčkových pracích jsou z každodenního života, z domácího prostředí, přírody i ze světa dětí. Od 80. let se objevují motivy a jejich tvarové charakteristiky z lidového umění (Nevěsta, Šátek, květinový ornament).  Na počátku 90. let se Jiří Kubíček přiklání opět k malbě se zachováním užívané již emailové techniky. Při tomto celkovém pohledu na výtvarné dílo Jiřího Kubíčka nelze opomenout ani jeho podnětný přínos na poli užité tvorby, neboĹĄ je autorem četných realizovaných návrhů na obaly gramofonových desek, na univerzální obaly Supraphonu i značku pro stereo-desky téhož hudebního vydavatelství.

vrátit se na začátek této stránky