{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant
Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Josef Wagner, Osamělý dům

Místo konání:
Termín konání: 27/06 - 31/08 2008

Malíř Josef Wagner
Dosavadní tvorba Josefa Wagnera zabírá v rozměru času už více než půlstoletí a počtem obrazů přesáhla tisícovku. Raná díla, spadající do doby kolem přelomu 50. a 60. let 20. století, autor sám někdy mezi lety 1962-1963 spálil, což vnímal jako akt osvobození se od minulosti. První dochované práce tedy pocházejí z doby bezprostředně následující.

I přestože více než dvacet let svou tvorbu záměrně (až na výjimky) veřejně neprezentoval a tvořil svým způsobem v ústraní, mají jeho obrazy jasné styčné body s výtvory jeho současníků. Zajímavé je, že Wagnerův ten který příklon k určité formě vyjádření se zpravidla nevyskytuje v nějaké časově vymezené etapě, ale kontinuálně vyplouvá na povrch v nejrůznějších časech.

Celkově lze říci že Wagnerova tvorba se vědomě hlásí k některým výrazným tendencím českého výtvarného umění, ale jen stěží by bylo možné jeho práce přiřadit k nějakému proudu, tím spíš, že se působení těchto tendencí v jeho díle objevuje i dlouho poté, co éra obdobných výtvarných projevů pominula.
Autor zásadně odmítá jakékoliv sdružování ve skupiny a spolky. On sám je silnou individualitou tvořící mimo proudy. Nasává do sebe nové podněty, vzdává pocty, oživuje vzpomínky na minulost, odkrývá vlastní nitro svým osobitým malířským stylem dramatického koloristy.

Osamělý dům
Proč právě tento název několika děl Josefa Wagnera se stal titulem výstavy a tohoto katalogu? Proč právě on z mnoha motivů?
Osamělý dům, snad ten, který stával v průzoru oken ateliéru umělcova otce… Co nám napoví těch několik obrazů a grafik? Jednoduché obrysy strohé budovy, nikoliv zcela opuštěné v husté městské zástavbě, připomínají člověka ztraceného uprostřed davu. Dojem osamělosti tohoto domu pramení možná z bytostného pocitu opuštěnosti toho, kdo jej pozoruje a promítá na jeho zdi stínohru vlastního nitra.

Mgr. Lucie Ĺ˝aludová, autorka výstavy

/Text je úryvkem z katalogu výstavy./

vrátit se na začátek této stránky