{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant
Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

NAĹ E Galerie - výtvarná soutěž pro občany města Náchoda

Místo konání: Galerie výtvarného umění v Náchodě – přízemí zámecké jízdárny
Termín konání: 15/11 - 03/12 2006

NAŠE Galerie
Výtvarná soutěž pro občany města Náchoda


Každoroční přehlídky regionální tvorby (Náchodský výtvarný podzim) ukazují, že na Náchodsku žije velké množství výtvarně činných lidí. Víme však, že ve skutečnosti je jich ještě mnohem více. Ne všichni však mohou spolupracovat s Galerií výtvarného umění v Náchodě a ne všichni jsou členy místních výtvarných kroužků a uskupení. Přesto mnoho z nich má potřebu se výtvarně vyjadřovat.
Po zániku Malé výstavní síně na náměstí T. G. M., která byla při ruce, mnozí NáchoÄŹané „zapomněli“ cestu do GVUN. Dnes často slýcháme, že galerie leží stranou cesty; rodiče žáků navštěvujících interaktivní programy často ani nevědí, kam to jejich děti chodí a co tam dělají. Tyto skutečnosti vypovídají o nedostatečném povědomí veřejnosti, že v našem městě veřejná galerie existuje.
Rozhodli jsme se proto všem zájemcům o výtvarné umění připomenout se jinak než obvykle, pomoci jim nalézt cestu k nám a umožnit jim vnímat a oceňovat hodnoty výtvarného umění, které jsou v dnešním uspěchaném životě zahlceném technikou nenahraditelnou hodnotou. Jako prostředek jak se připomenout jsme zvolili výtvarnou soutěž.
Naším záměrem bylo zprostředkovat občanům města Náchoda společenskou aktivitu, díky níž „objeví“ galerii jako místo, které může být inspirací k naplnění jejich volného času. Při příležitosti připomenutí 40. výročí existence galerie v Náchodě jsme zamýšleli otevřít galerii nejširší veřejnosti a umožnit vystavení jejich tvorby ve všech prostorách GVUN. Naším cílem bylo zjistit a názorně předvést, jak výtvarně nadaní lidé v našem městě jsou a kolik se jich zajímá o výtvarné umění. V neposlední řadě jsme chtěli přiblížit rodičům prostředí, v němž jejich děti tráví část své školní výuky.GVUN v roce 2006 slavila 40. výročí založení. Při této příležitosti jsme oslovili širokou veřejnost, snad všechny občany města Náchoda a přizvali je k účasti na výtvarné soutěži s názvem NAŠE Galerie. Soutěž byla zahájena v červnu 2006. Zadáním bylo vytvořit výtvarné dílo v oborech: kresba, malba, grafika (i počítačová), fotografie, plastika a objekt, které by jakýmkoliv způsobem vystihlo autorův vztah k náchodské galerii. Mohlo se jednat o dojem z návštěvy galerie, ze zajímavé výstavy, z doprovodného programu. Mohlo to být vyjádření vlastního vztahu nebo pocitu ke galerii jako instituci, či ke galerii jako budově. Nechali jsme široké pole působnosti, aby každý mohl ztvárnit to, co považuje za nutné sdělit.
Soutěž probíhala ve dvou kategoriích – do 18 let a dospělí. Práce soutěžící odevzdávali 11. až 13. října 2006. V pondělí 16. října zasedla osmičlenná porota z řad zaměstnanců galerie a přizvaných hostů a práce vyhodnotila. Původně měli být z každého oboru v obou kategoriích vybráni tři nejlepší a z každé kategorie pak ještě absolutní vítěz soutěže. Na základě předběžných průzkumů, které jsme provedli, se očekávalo, že zájem bude značný především u dospělých. To byl hlavní podnět pro organizátory k uspořádání takového projektu. Nakonec se však překvapivě nepodařilo zastoupit všechny soutěžní obory a to ovlivnilo i závěrečné hodnocení.
Nevelká účast ve skupině dospělých neumožnila komisi srovnávat práce v jednotlivých oborech. Na základě této zkušenosti musela komise zvolit optimální řešení výběru, tj. hodnotit díla v kategorii dospělých mezioborově. Naopak účastníci z kategorie do 18 let překvapili porotu svým zájmem; zde bylo možné vybrat tři nejlepší práce v oborech kresba a malba. O kvalitě a vyrovnanosti soutěžních prací svědčí udělení několika zvláštních cen poroty.
Ze všech přihlášených děl byla uspořádána výstava. Při slavnostním zahájení 15. 11. 2006 byly vyhlášeny výsledky soutěže a předány ceny. Absolutním vítězům obou kategorií byla nabídnuta účast na 23. náchodském výtvarném podzimu, který po výstavě soutěžích prací následoval.


I přes nevelký zájem dospělé veřejnosti byla soutěž úspěšná. Prokázala především prospěšnost galerijních projektů pro mládež, neboĹĄ žáci se svými zážitky z galerie pracují ve škole a nechávají se jimi dále inspirovat. Právě toto bylo průkazné zejména u žáků Základní školy v Komenského ulici v Náchodě, kteří se v hojném počtu zúčastnili.
Galerie výtvarného umění v Náchodě pracuje s veřejností intenzívně od roku 1998, kdy začala plánovitě a systematicky připravovat interaktivní programy pro děti i mládež. Mateřské, základní i střední školy, domy dětí a mládeže, ale i základní umělecké školy z celého regionu pravidelně navštěvují galerii a seznamují se zde s předními českými výtvarníky, výtvarnými technikami, uměleckými směry, teorií barev, prostorovým pojetím skutečnosti a dalšími zajímavostmi z oblasti výtvarného umění, to vše v přímé konfrontaci s uměleckými díly. Ĺ˝áci si často odnášejí z programů pracovní listy a další výtvarné úkoly, které pak se svými učiteli ve škole řeší a zpracovávají. Galerie společně se školou podněcuje žáky a studenty k tvůrčí systematické práci a snaží se rozvíjet jejich fantazii, tvořivost i zručnost a přirozeně se podílí na jejich celkovém kulturním rozhledu.

Soutěže se zúčastnilo celkem padesát soutěžících. Do kategorie dospělí se jich přihlásilo devět, v kategorii do 18 let soupeřilo čtyřicet jedna soutěžících. Mezi studenty středních škol převládala mládež ze Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Náchodská 285. Základní škola byla zastoupena jedna a to Základní škola v Komenského ulici v Náchodě, druhý stupeň.

Poděkování:
Galerie mohla projekt výtvarné soutěže realizovat pouze za finančního přispění Ministerstva kultury ÄŚeské republiky, města Náchod, Sportovní a kulturní nadace a Pivovaru Náchod a.s.
Výše zmíněným institucím náleží za poskytnutou podporu vřelé poděkování.

Dále děkujeme partnerským institucím: Informačnímu a cestovnímu centrum Náchod, Městské knihovně o. p. s. a podatelně Městského úřadu v Náchodě, u kterých soutěžící mohli nalézt informace o vlastní soutěži a přihlášky.
Poděkování patří také pedagogům ze základní školy v Komenského ulici v Náchodě za několikaletou spolupráci a především za snahu o kvalitní a systematické vzdělávání mladé generace.

Výherci:
Hugo Macek
: Rozkoš a MENHIRY, počítačová grafika, fotopapír, 45 x 60 cm.
1. místo v kategorii dospělí
absolutní vítěz soutěže v kategorii dospělí

Hugo Macek: Za každým kamenem člověk, fotografie, fotopapír, 45 x 60 cm.
2. místo v kategorii dospělí

Milena Vlasáková: Cesta za světlem, malba na hedvábí, 24 x 20 cm.
2. místo v kategorii dospělí

Josef Hejduk: Po vernisáži, malba, olej, sololit, 28 x 39 cm.
3. místo v kategorii dospělí

Pavel Farský: Ve víru barev, malba, tempera, papír, 70 x 100 cm.
zvláštní cena poroty v kategorii dospělí

Marta ÄŚepelková: Inspirace výstavou, malba, tempera, papír, 29,5 x 42 cm.
1. místo v oboru malba v kategorii do 18 let
absolutní vítěz soutěže v kategorii do 18 let

Karina Jiráková: Fata morgana umění,malba, tempera, sololit, 70 x 100 cm.
2. místo v oboru malba v kategorii do 18 let

Lucie Martínková: Prima nálada, inspirace výstavou, malba, tempera, papír, 42 x 29,5 cm.
2. místo v oboru malba v kategorii do 18 let

Barbora Nouzová: Teplo, malba, tempera, papír, 79,5 x 48 cm.
3. místo v oboru malba v kategorii do 18 let

Daniela Vlčková: Malířovy myšlenky, kresba, uhel, papír, 21 x 29,5 cm.
1. místo v oboru kresba v kategorii do 18 let

Alžběta Prouzová: V galerii, kolorovaná kresba, tuš, vodové barvy, papír, 29,5 x 42 cm.
2. místo v oboru kresba v kategorii do 18 let

Klára Voborníková: Kaligrafie, inspirace výstavou Jiřího Šindlera, kresba, tuš, papír, 31 x 10,5 cm.
3. místo v oboru kresba v kategorii do 18 let

Zdeněk Dítě: Galerie, kresba, pastelky, papír, 21 x 29,5 cm.
zvláštní cena poroty v oboru kresba v kategorii do 18 let

Jitka Ullwerová: Pohledy, objekt (kniha), fotografie, papír, 20 x 58 x 4 cm.
zvláštní cena poroty v kategorii do 18 letMinisterstvo kultury
ÄŚeské republiky

vrátit se na začátek této stránky