{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant
Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Jaroslav Malátek - Metafory prostoru

Místo konání: Galerie výtvarného umění v Náchodě – ochoz zámecké jízdárny
Termín konání: 26/01 - 18/03 2007

Jaroslav Malátek

Narozen 13. 3. 1923 v Chocni. Studoval v letech 1945–1949 výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze u prof. Cyrila Boudy, prof. Martina Salcmana a prof. Karla Lidického.


Malátkovy plastické obrazy vystavené na ochozu zámecké jízdárny stojí na hraně sochařského a malířského formálního výrazu. Jsou jim vlastní hloubky, průhledy a modelace reliéfů, ale na druhé straně svou celkovou plošností, barevnou zkratkou i kompozicí náleží spíše malbě.
Vystavené materiálové plošné reliéfy jsou logickým posloupným pokračováním Malátkovy tvorby z 80. let, kde byl již zřejmý autorův svébytný vyjadřovací způsob – tvary silně redukovány a samotné motivy barevně přehodnoceny. V 90. letech se již plně věnuje výše jmenovaným plošným reliéfům, které svou rozličností poutají pozornost diváka. V těchto dílech lze vypozorovat stylizaci lidských figur, architektury a krajiny, ale také zcela abstrahující kompozice vyhraněné jen čistě geometricky. Autor využívá průhledy, pronikání světla, nakloněných rovin velkých ploch i roztříštěných detailů k tvárnění svých pocitů, vzpomínek, snů i ideálů. Archetyp, často se objevující v  Malátkových obrazech, představuje stylizovanou hlavu, ale můžeme v ní vidět i strom s rozkošatělou korunou. Nicméně v každém případě symbolizuje podstatu života. Příroda jako základní matérie života je jeho osobním tématem. Další obsahy, které zobrazuje Malátek ve svých dílech, se dotýkají často krajnosti lidského bytí, ale vždy s ní vedou dialog. Témata válečných konfliktů a jejích následků jsou ukryta pod povrchem expresívních kompozic, které jsou umocněny destruktivně pojatou formou. Jasný a přesný řád grafického designu se projevuje v posledních dílech a obohacuje tak Malátkovu tvorbu o nový způsob vyjádření.
Všechny vystavené exponáty vznikaly nejprve v malých skicách a maketách, posléze se zvětšujících za pomoci počítačových programů do stávající velikosti. Ukázky těchto návrhů jsou vystaveny ve vitrínách a poukazují na myšlenkové pochody autora.

vrátit se na začátek této stránky