{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant
Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Umělci do 40 let / Petr Stibral - Sklad dřeva

Místo konání: kabinet kresby, grafiky a fotografie
Termín konání: 17/10 - 11/11 2012

Petr Stibral je rodilý Pražák okouzlený městem, které pomáhala formovat ruka jeho praděda uznávaného a ctěného architekta a pedagoga. Není tedy divu, že zaujetí pro tvar, hmotu a formu, stejně tak i pro harmonii, vnímání světla, a přirozeně nakonec pro precizní práci, podědil po svých předcích, a proto se brzy rozhodl pro dráhu výtvarníka. Z velkoměsta odešel studovat střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou do podkrkonošského města kamenné krásy, do Hořic.

Zabýval se především figurou, kreslil a modeloval, sochal z kamene. Nepopíral okouzlení světlem a plasticitou klasických forem především renesančního sochařství. V zaujetí a započaté práci pokračoval na pražské Akademii u Jindřicha Zeithammla. Avšak odlišného vedení se mu dostalo na stáži v grafickém ateliéru Vladimíra Kokolii, kde se výtvarně profiloval přibližně jeden rok. Snažil se objevovat nové postupy a pohledy na výtvarnou tvorbu. Nakonec se vrátil zpět do Zeithammlova ateliéru sochařství. Zde také Akademii výtvarných umění v roce 2004 absolvoval.

Ruské malířství 19. a počátku 20. století

Místo konání: zámecká jízdárna
Termín konání: 01/04 - 12/11 2017

Krásné a bezstarostné žití… I depozitáře mají své 13. komnaty

Místo konání: Galerie výtvarného umění v Náchodě - ochoz
Termín konání: 16/09 - 12/11 2017

Alžběta Prouzová – Vjemy, rysy, obrysy

Místo konání: Galerie výtvarného umění v Náchodě - kabinet kresby, grafiky a fotografie
Termín konání: 21/09 - 12/11 2017

vrátit se na začátek této stránky