{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant
Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Arnold Bartůněk

Místo konání: přízemí zámecké jízdárny
Termín konání: 14/09 - 11/11 2012

Arnold Bartůněk (12. 6. 1955, Praha), sochař a restaurátor v Litomyšli, vystudoval v letech 1976-1982 u doc. Jiřího Bradáčka na Akademii výtvarných umění v Praze. Bude představen retrospektivně jako autor vyhýbající se trendům s bytostným zájmem o sochařství. Svoji tvorbu ukáže náchodské veřejnosti po pětadvaceti letech; v roce 1987 vystavoval v její Malé výstavní síni vůbec poprvé. Dnes již vystoupí jako vyzrálá, pozornosti hodná osobnost českého sochařství. Sám nevystavoval často; vždy spíše v klidu soustředěně myslel a pracoval. Hledání a nacházení osobité, většinou frontální figurální sochy s důrazem na řešení plasticity jejího povrchu postupovalo zvolna, přirozeně a logicky - od opukové, měkce jakoby glypticky modelované formy, přes pozoruhodně koncipovanou, odhmotněnou, zdánlivě objektovou bronzovou plastiku, přes rozměrnější plnou, geometrizovanou sádrovou a mramorovou sochařsky konkrétní figuru až po současnou, výhradně mramorovou, jemně opracovávanou ženskou postavu, připomínající barokní Madony, v níž velmi lehce, avšak sugestivně, uplatňuje barvu. Současně se věnuje kresbě, související sice se sochařskými záměry, ale vcelku autonomní. Kultivovaná a podmanivá Bartůňkova tvorba bude patřit k tomu nejzajímavějšímu a nejpřesvědčivějšímu, co kdy bylo z českého sochařství v náchodské galerii k vidění.

Michal Burget - Řekni, kde ty kytky jsou...

Místo konání:
Termín konání: 22/02 - 13/04 2020

Rudolf Němeček - Nahlédnutí

Místo konání:
Termín konání: 22/02 - 13/04 2020

vrátit se na začátek této stránky