Cyklus přednášek o ruském umění 18. a 19. století

Každé pondělí od 18:00 hodin pokračování předchozích cyklů lekcí o ruském umění. V následujících dvou přednáškách se budeme věnovat životu a tvorbě Filippa Andrejeviče Maljavina (1896 – 1940), a to v širokém kontextu doby a evropského umění. Filipp Maljavin patří mezi malíře, kteří se proslavili nejen v Rusku, ale také ve Francii. Jeho jméno bylo dokonce známo i u nás, a to v meziválečném období, kdy tu Maljavin vystavoval a aktivně portrétoval zájemce, mezi něž patřil např. i Karel Kramář. V rámci povídání pohovoříme o podmínkách carského Ruska, které se nabízely mladému člověku z chudé vesnice vzdálené od kulturních center, o působení F. Maljavina v klášteře na Athosu, o studiu na AVU a o velmi úspěšné profesní draze. Druhá část života umělce proběhla v emigraci. Probereme jeho cestu z vlasti, působení v nové vlasti a umělecký odkaz evropským a hlavně českým kolekcím.