{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant

vrátit se na začátek této stránky


Programy pro školy

Články

Ruské malířství 19. století

Termín konání: / - /

Vážení přátelé, srdečně zveme Vás, děti, mládež a studenty na interaktivní programy k naši stálé expozici Ruské malířství 19. století.

Pro velký úspěch Vám opět nabízíme interaktivní programy, které jsme k této expozici připravili.

1) program doporučený žákům MŠ a žákům 1. - 3. tříd ZŠ

Při společné úvodní prohlídce výstavy si povíme, jaké různé náměty najdeme na obrazech. poté se vydáme do pohádky o obrazu ÄŚervnový den (Krajina za humny) a budeme si hrát s krajinou a zvířátky, která na tomto obraze jsou, ale i s těmi, která by tam mohla být.

2) program doporučený žákům 4. - 8. tříd ZŠ

Ĺ˝áci se seznámi s námětovými okruhy, které jsou v naší sbírce zastoupeny a jsou typické právě pro 19. století. V rámci jednotlivých žánrů žákům ukážeme provázanost umění s historickými a politickými souvislostmi. program má tedy i částečný přesah do oblasti dějepisu.

3) program doporučený žákům 9. tříd ZŠ a studentům SŠ

Program seznámí studenty s jednotlivými uměleckými směry 19. století, které se odráží i v osobité ruské tvorbě. Spolu s hlavními znaky jednotlivých uměleckých směrů poznají studenti i specifika, která jsou dána historickými i politickými souvislostmi.

Informace o programu:

Ĺ˝áci i studenti si odnesou pracovní listy, s kterými budou moci dále pracovat doma nebo ve škole. Jejich součástí budou i doplňující informace o sbírce ruského malířství, na které nám při programu nezbude čas, ale jsou jistě velmi zajímavé.

Délka programu: 60 minut

Počet žáků - nejlépe do třiceti

Galerie je otevřena v době od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, po telefonické domluvě Vás rádi uvítáme i mimo tuto dobu.

Přihlásit se můžete telefonicky na tel. č. 491 423 245,  491 427 321 a e-mailové adrese mesnerova@gvun.cz.

vrátit se na začátek této stránky


Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

vrátit se na začátek této stránky